ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Školící a výcvikové středisko, střelnice ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Věnujeme čas a prostředky k proškolování našich zaměstnanců, vrátí se nám to spokojeností klientů. V našem výcvikovém a střeleckém areálu ve Staré bělé provádíme praktický i teoretický výcvik našich bezpečnostních pracovníků.

náhled náhled náhled