ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Převoz finanční hotovosti a cenin ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Přepravu finančních hotovostí a cenin zajišťujeme svými zaměstnanci, kteří jsou k této činnosti cvičeni a školeni, ovládají řešení konfliktních situací, řízení vozidel v nestandardních situacích, poskytování první pomoci a v případě nutné sebeobrany i donucovacích prostředků nebo použití střelné zbraně.

Podle hodnoty cenné zásilky v závislosti na pojistných podmínkách je stanoven počet osob při převozu nebo doprovodu, druh výstroje, výzbroje a dopravních prostředků. Podle potřeby a rozsahu je vymezen dipečer, který je v kontaktu se skupinou provádějící převoz. Pohyb vozidel je ON-LINE sledován systémem GPS a údaje jsou přenášeny na dispečink.

Cena těchto služeb vychází z hodnoty přepravované zásilky, z délky přepravy v čase a vzdálenosti. U pravidelných přeprav je cena stanovena zvýhodněnou paušální částkou.

Provádíme zejména:

  • přeprava hotovosti a cenností (šeky, kolky, stravenky, apod.)
  • pravidelné svozy tržeb
  • jednorázové transporty
  • doprovod osob přepravujících hotovost či cennosti
  • výměnu bankovek za mince a za bankovky nižších hodnot
Sponzorujeme útulek v Havíøovì