ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

PCO Pult centrální / centralizované ochrany ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Klademe důraz na podporu a využití elektronických prvků při ochraně osob a majetku. Provozujeme vlastní Pult centrální ochrany s nepřetržitou dispečerskou službou a výjezdovou skupinou. Součástí je i provoz vlastní zabezpečené rádiové sítě s pravidelnou kontrolou spojení, díky které je spolehlivě a bezpečně připojena klientova elektronická zabezpečovací signalizace EZS. Během zlomku sekundy přijímáme informaci o stavu zabezpečovacího systému, která je následně vyhodnocena a provedeno opatření.

Naše rádiová síť a technika je rovněž schopna přenášet a vyhodnocovat stav EPS (Elektronické požární signalizace) a reagovat ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Rozvíjející se činností je i přenos technologických dat z objektů (např. teplota, výška hladiny, stav baterií, binární stavy apod.).

Další nabízenou službou je dálkový dohled dispečera pomocí kamer CCTV instalovaných v objektu zákazníka. Tuto službu lze nastavit jako preventivní dohled nebo v případě narušení objektu lze účinně a rychle minimalizovat vzniklé škody na majetku.

Tyto služby jsou poskytovány pomocí nového, moderně vybaveného datového centra.

Připojení EZS, EPS a CCTV k PCO je vhodné zejména pro:

  • ochranu výrobních i nevýrobních prostor
  • ochranu rodinných domů, garáží (i společných), rekreačních
  • přenosy technologických dat
Sponzorujeme útulek v Havíøovì