ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Naše možnosti jsou o našich lidech - víme, že naši lidé jsou tváří naší společnosti a snažíme se, aby byla co nejpřívětivější. Náš pracovní tým tvoří několik stovek zaměstnanců, většina z nich profesionálně vstupuje do kontaktu s osobami a majetkem našich zákazníků, který chráníme. U mnoha zákazníků je náš člověk nebo naše technika to první, s čím se lze setkat.

V případě požadavku jsme schopni zajistit poskytování naší služby formou náhradního plnění.

Další část týmu zajišťuje NON STOP dispečerskou službu a výjezdovou zásahovou službu. V případě potřeby dispečeři vyšlou specializované, školené a trénované pracovníky k zabránění přímého ohrožení osob nebo majetku a zajistí návaznost orgánů policie nebo hasičského sboru.

Disponujeme odbornými pracovníky pro instalaci a 24hodinový servis elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů. Tam, kde si ostatní neví rady, my umíme díky vlastnímu vývoji řešit specializované elektronické systémy na zakázku. Nejen díky tomu jsou naše zařízení funkční a bezpečná.

Sponzorujeme útulek v Havíøovì