ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Kvalita našich služeb je podložena oprávněními.

Koncese a živnostenská oprávnění - Úklidové služby, Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, Poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku, Služby soukromých detektivů, Správa a údržba nemovitostí, Projektování elektrických zařízení, Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, Poskytování technických služeb, Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava, Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Dále jsme držiteli těchto certifikátů a oprávnění:

Certifikát systému managmentu jakosti - ČSN EN ISO 9001:2001 pro obory činností: ochrana majetku a osob, úklidové služby, návrhy a realizace technického zabezpečení ochrany objektů. Certifikát udělila a pravidelně přezkoumává certifikační orgán TÜV SÜD CZECH.

Certifikát Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) pro práci s utajovanými informacemi - pro stupeň utajení Vyhrazené.

Sponzorujeme útulek v Havíøovì