ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Kontrola nemocných - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Od 1.1.2009 na základě zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění vstupuje v platnost změna, která zaměstnavateli umožňuje kontrolu svých zaměstnanců v pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti je zaměstnanec v pracovní neschopnosti povinen umožnit svému zaměstnavateli kontrolu v místě nahlášeného léčebného pobytu.

Zaměstnavatel může touto činností pověřit i jinou organizaci. Naše společnost nabízí smluvní kontrolu přítomnosti vašich zaměstnanců v místě léčebného pobytu, provedení písemné dokumentace a fotodokumentace jako důkaz přítomnosti kontrolního pracovníka v místě a neprodlené nahlášení zákazníkovi - zaměstnavateli.

Cena je stanovena dle z počtu ujetých km a sazby za provedení dokumentace kontroly.

Sponzorujeme útulek v Havíøovì