ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Fyzická ostraha objektů ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Základním pilířem naší činnosti je fyzická ostraha osob a majetku prováděna zejména strážnými při pochůzkách nebo na vrátnicích na základě dohodnutých režimových podmínek nebo v kombinaci s elektronickými systémy. Provádíme ostrahu objektů a areálů, recepční službu, protipožární prevenci, ochranu a doprovod osob, převozy finančních hotovostí a cenností, pořadatelskou službu sportovních nebo společenských akcí.

Při výkonu strážní služby je používán elektronický kontrolní systém pro mapování obchůzky, který poskytuje zpětně informace o provedené obchůzce. Každá obchůzka je elektronicky zanamenána a uložena. Zákazník tak má možnost kontroly naší činnosti při střežení objektu.

Dále provozujeme informační systém pro zpracování a vyhodnocování údajů o poskytované strážní službě. V případě zájmu poskytneme k tomuto systému přístup i zástupci zákazníka (přehled událostí vzniklých na střeženém objektu, hlášenky, kontroly..).

Naší fyzickou ostrahou klient ušetří finanční prostředky a to zejména:

  • mzdové prostředky
  • prostředky na proškolování svých pracovníků
  • prostředky na ošacení a technické vybavení vlastních strážných
  • náklady za řešení pracovněprávních problémů

Pro ostrahu objektů je vždy potřeba vypracovat směrnice strážní služby. Tomu předchází prohlídka objektů, na základě které jsou stanovena bezpečnostní rizika a vypracována směrnice pro výkon ostrahy.

Pracovníci ostrahy jsou ustrojeni dle našeho firemního standardu s logem naší společnosti a s viditelně umístěnou průkazkou včetně fotografie a osobního čísla. V případě přání a požadavků zákazníka mohou pracovníci být ustrojeni v civilním oděvu.

Kontrolu činnosti strážných provádí přidělený vedoucí nebo dle náhodného rozpisu motorizovaná kontrolní skupina.

Naše společnost disponuje vlastním výcvikovým areálem v Ostravě - Staré Bělé (školící středisko a střelnice), kde provádíme fyzickou i teoretickou přípravu našich zaměstnanců.

Sponzorujeme útulek v Havíøovì