ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.czZajištění vnitropodnikového školení zaměstnanců firmy ČOS, a.s. za účelem zvýšení komunikačních kompetencí

Společnost ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s., obdržela vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z výzvy č. 35 - Výzva pro předkládání GP 1.1. - Školení je šance na projekt:

Zajištění vnitropodnikového školení zaměstnanců firmy ČOS, a.s. za účelem zvýšení komunikačních kompetencí

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00680

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací na webových stránkách www.esfcr.cz

Realizátor projektu
Název: ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.
IČ: 25388088
Ulice: Jeremenkova 5
Město: Ostrava – Vítkovice
PSČ: 703 00

Sponzorujeme útulek v Havíøovì