ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS, EPS, CCTV, ACCESS) ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

V našem regionu i mimo něj jsme významným dodavatelem elektronických zabezpečovacích systémů EZS, kamerových systémů CCTV a přístupových systémů ACCESS. Naši odborní pracovníci jsou připraveni poskytnout důležité informaci pro instalaci a provoz těchto zařízení tak, aby svou funkcí splnily požadované parametry ochrany a ostrahy.

Pro správný a bezchybný provoz elektronických systémů zajišťujeme 24-hodinový servis. Ná základě smluvní dohody zajistíme pravidelnou kontrolu a revizi zařízení.

Zejména nabízíme:

 • návrh elektronického zabezpečení venkovních i vnitřních prostor
 • dodávku EZS, CCTV, ACCESS a docházkových systémů
 • projekce, montáž, údržba, servis a elektrické revize
 • smluvní 24-hodinová NON STOP servisní podpora
 • dodávky výpočetní techniky

Typickými instalacemi jsou:

 • zabezpečení prostor pohybovými detektory, detektory tříštění skla a vnitřními infrabariérami
 • venkovní infrabariéry a detektory pohybu
 • systémy pro přenos dat z EZS, EPS, ACCESS a CCTV na PCO
 • přístupové systémy s určením práv ke vstupu, sledování pohybu v objektu
 • kamerový dohled s digitálním záznamem při zjištění pohybu
 • docházkový systém pro evidenci pracovní doby
 • specializovaná systém na základě vlastního vývoje HW a SW (např. ostraha společných garáží, řízení vjezdu a vstupu na stavniště apod.).
Sponzorujeme útulek v Havíøovì