ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Sídlo společnosti
Listopadová 295/32
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
tel. 596 237 441, fax: 596 237 440
e-mail: coska@coska.cz

Pobočka Ostrava
Poštovní a reprografické služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Pobočka Praha
tel. 731 671 901
e-mail: praha@coska.cz

Pobočka Prostějov
tel. 737 266 561
e-mail: prostejov@coska.cz

Pobočka Kopřivnice
tel. 737 266 561
e-mail: koprivnice@coska.cz

Pobočka Bohumín
Poštovní služby
tel. 737 266 575
e-mail: posta@coska.cz

Bezpečnostní poradenství ČOS - Ostrava - Praha - Prostějov - Kopřivnice - Bohumín

Cílem bezpečnostního poradenství je určit a pojmenovat všechna nebezpečí hrozící osobám a majetku v závislosti na charakteru objektu nebo areálu a konkrétním provozu.

Pro posouzení rizik a nebezpečí provádíme analýzu na základě obhlídky objektu a zjištění provozních režimů. Výsledkem je vyhodnocení rizik pro jednotlivé objekty a návrh zabezpečení objektu vedoucí k maximálnímu snížení rizik elektronickými, mechanickými nebo režimovými opatřeními. V případě ostrahy těchto objektů jsou výsledky zapracovány do směrnice strážní služby, na základě které jsou proškolováni a vedeni pracovníci strážní služby.

Dále nabízíme přípravu firem pro bezpečnostní řízení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) - zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele, projektu fyzické bezpečnosti, realizace povinných školení v oblasti ochrany utajovaných informací apod.

Opomíjenou a přehlíženou oblastí často bývá problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naši odborníci stanoví rizika spojená s výkonem strážní služby v jednotlivých objektech tak, aby nedošlo ke zraněním při výkonu služby.

Sponzorujeme útulek v Havíøovì